Điều kiện vé máy bay Pacific

Loại vé Vé Starter Vé Starter Plus Vé Starter Max
Thay đổi đặt chỗ Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé Miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá vé Miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá vé
Đổi tên Ap dụng trước khi bay chặng đầu tiên, thu phí & chênh lệch giá Áp dụng trước khi bay chặng đầu tiên, miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá Áp dụng trước khi bay chặng đầu tiên, miễn phí thay đổi (trừ giai đoạn Tết Nguyên Đán), thu chênh lệch giá
Điều kiện thay đổi Trước giờ mở quầy làm thủ tục Trước giờ mở quầy làm thủ tục Trước giờ mở quầy làm thủ tục
Đổi hành trình Không áp dụng Không áp dụng Miễn phí, thu chênh lệch giá vé
Hoàn vé Không áp dụng Không áp dụng Áp dụng nếu vé gốc là Starter Max. Thu phí hoàn vé